skogmo.nu

Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Fiskelover i Norge

Fisket i Norge er regulert, og enkelte arter kan bare fiskes i et begrenset tidsrom. Det finnes også mange lokale regler og begrensninger, slik at fiskesesongen kan variere fra sted til sted. Dette gjelder spesielt for laksefiske, og skyldes at laksebestanden i mange elver er truet. Dersom man skal drive ferskvannsfiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, trenger man fiskekort og man må betale fiskeravgift. Man kan fiske uten fiskekort i saltvann dersom man fisker med stang eller håndsnøre, og holder seg minst 100 meter vekk fra grensen mellom elv og sjø når vassdragene er stengt for fiske.Barn under 16 år trenger ikke å betale fiskeavgift for å fiske i ferskvann i tidsrommet 1/1 til 20/8. Men de kan ikke fiske gratis i vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye. Barn under 16 år kan heller ikke drive med krepsefangst uten å betale avgift. Fiskeravgiften går til staten. Man må også kjøpe lokalt fiskekort i området der man vil fiske. For å drive med jakt, må man også betale jaktavgift og ha jaktkort i området der man skal jakte. Les mer om dette i innlegget «Jakt- og fangstlover i Norge». Også når det kommer til jakt, kan det være lokale regler og begrensninger som er forskjellige fra de nasjonale reglene.