skogmo.nu

Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Jaktklær – Både i skogen og til hverdags

Kle deg som en engelsk lord du også, med grønne rutete jakker, capser, hvit skjorte og slips. Stilen passer like godt til hverdags som når du er på jakt i skogen.hunter_237363535Ingen kler seg bedre når man skal ut på jakt enn jegerne i Storbritannia. Slik kan du også enkelt kle deg, men det gjelder å finne hvor klærne finnes. Vi gir deg et nettsted du enkelt kan bestille klær, både til jaktsesongen og til hverdags, samt noen flotte detaljer til.Trendy også i skogenVi kan vel alle være enige i at en god dag på jakt handler også mye om flaks, men også om å ha på seg de rette klærne. Kamuflasje er viktig når du sitter på post eller går varsomt i skogen på jakt etter storfugl, men det er ikke alle kamuflasjeklær som passer seg like godt til hverdags som i skogen. Jaktmoten er veldig forskjellig mellom for eksempel Storbritannia og Norge. Det betyr at vi har mye å lære fra britene, for selv om du er på jakt, skal du i dag kunne besøke et serveringssted rett etterpå uten å måtte hjem og skifte.DetaljeneJaktmoten er trendy, men for å skille deg ut ekstra, så er det de små tingene som er viktige. Det er alltid viktig med detaljer som mansjettknapper, til smykker å ha på jakken din. Slips er også viktig, hvis du skal gå hele veien. Dette betyr altså at jaktmoten i dag er like trendy på byen som ute i skogen og vi kan vel takke de gamle krim-seriene for dette?Kvinnene ogsåSelv jentene får nå lov til å kaste skinnjakka og bytte den ut med stilige og elegante jegerklær, gjerne en rutete blazer. Hvis du er i tvil om hva vi snakker om, er det bare å se en episode fra en britisk krim-serie fra landsbygda.


Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Fiskelover i Norge

Fisket i Norge er regulert, og enkelte arter kan bare fiskes i et begrenset tidsrom. Det finnes også mange lokale regler og begrensninger, slik at fiskesesongen kan variere fra sted til sted. Dette gjelder spesielt for laksefiske, og skyldes at laksebestanden i mange elver er truet. Dersom man skal drive ferskvannsfiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, trenger man fiskekort og man må betale fiskeravgift. Man kan fiske uten fiskekort i saltvann dersom man fisker med stang eller håndsnøre, og holder seg minst 100 meter vekk fra grensen mellom elv og sjø når vassdragene er stengt for fiske.Barn under 16 år trenger ikke å betale fiskeavgift for å fiske i ferskvann i tidsrommet 1/1 til 20/8. Men de kan ikke fiske gratis i vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye. Barn under 16 år kan heller ikke drive med krepsefangst uten å betale avgift. Fiskeravgiften går til staten. Man må også kjøpe lokalt fiskekort i området der man vil fiske. For å drive med jakt, må man også betale jaktavgift og ha jaktkort i området der man skal jakte. Les mer om dette i innlegget «Jakt- og fangstlover i Norge». Også når det kommer til jakt, kan det være lokale regler og begrensninger som er forskjellige fra de nasjonale reglene.


Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Røros

Røros ligger i Sør-Trøndelag. Røros er først og fremst kjent som et verdensarvsted, og er en av få bergstader i verden som regnes som verneverdige. Men i tillegg til å by på rike kulturminner og nasjonalparker, er Røros også et bra jaktsted og et veldig fint fiskested. Røros er altså et perfekt reisemål for jegere og fiskere. Man kan fiske i naturskjønne områder, og det er mange elver, bekker og innsjøer der det er gode fiskebestander. Småviltjakt, som rypejakt, trekker også mange besøkende til Røros.Man kan også være med på villmarkstur i Femundsmarka. Røros er virkelig et fint sted, enten man liker jakt, fiske eller friluftsliv. Mulighetene er mange og varierte. Røros byr på mange muligheter. Ettersom Røros ligger i fjellene, er det bare mulig å fiske i ferskvann, men fiske i ferskvann er både variert og spennende. Hvorfor ikke legge din neste fiskeferie til området rundt Røros.


Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Jakt- og fangstlover i Norge

I Norge reguleres alt av fangst og jakt av viltloven. Vi har lange tradisjoner, og det er viktig at jakt og fangst ikke overskrider bærekraftige rammer, og at alle dyr jaktes humant. I utgangspunktet er alt vilt fredet, og Miljødirektoratet har ansvaret for å bestemme jakttider for de ulike artene. På lokalt nivå finner man kommunen som ansvarlig, mens det på fylkesnivå er fylkeskommunen som har ansvaret for jaktbare arter, unntatt villrein.Grunneieren er den som eier jaktrettighetene, og det er vanlig at flere grunneiere samarbeider om et geografisk område. Grunneier kan selge jaktrettigheter for tidsbestemte perioder, alt i henhold til norsk lovs jakttider, så klart. På statens grunn behøver man jaktkort for å få lov til å jakte. Lovdata gir en mer grundig utredning av lover og regler for både jakt, sanking av dun og egg, samt detaljerte jakttider for de nesten 60 artene av pattedyr og fugler som er lovlige å jakte på i Norge.Man skiller mellom stor- og småviltjakt. Småvilt defineres som små, ville pattedyr, eksempelvis rype og hare. Storvilt er større pattedyr som hjort og rovdyr. Småviltjakt er vanlig, og har en sentral plass i vår kultur. Dette gir gode inntjeningsmuligheter for grunneiere og den som innehar jaktrett, spesielt rypejakt.


Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Andørja

Andørja ligger i Troms. Øya er den mest fjellrike øya i Nord-Europa, og øya har også en egen fjord, som deler øya i to. Andørja byr på svært gode fiskemuligheter. Det bor bare rundt 500 personer på øya, men den fantastiske naturen lokker til seg mange turister hvert år. Det er gode muligheter til både havfiske og ferskvannsfiske på øya. Man trenger fiskekort, men man kan campe gratis flere steder på øya, så det kan bli en ganske rimelig fiskeferie, i et herlig landskap.Ettersom det er midnattssol på Andørja om sommeren, kan man fiske hele døgnet, og dermed forlenge fisketiden betraktelig. Det er jo selvsagt en fordel når man er på en kort ferietur. Aktørene innen havfiske tilbyr ofte både losji og båtutleie, slik at man kan fiske langs kysten av øya. Det er gode fiskemuligheter rundt hele øya, og man kan fiske både på grunt vann og dypt vann.


Posted by: Rosalia Zboncak | Category: Fiske og jakt | Comments Off on Skogmo

Skogmo gjestgiveri har lenge vært et populært sted blant laksefiskere, men nå har eieren av gjestgiveriet begynt å tenke nytt, etter at antallet laksefiskere har gått nedover. Våren 2014 snakket han med eieren av Rørvatnet fjellhotell, som ligger på svensk side av grensen. De to ble enige om å tilby gjestene sine en kombinert jakt- og fiskeferie. Gjester på begge sider av grensen kan fiske laks i Namsen, ved Skogmo hotell, og de kan jakte på svensk side av grensen.Laksefisket i Namsen er veldig bra, og på svensk side kan gjestene jakte på rype, storfugl, elg og bjørn. Dette er noe begge hotelleierne håper å tjene på, og de første jakt- og fiskegjestene prøvde ut konseptet allerede høsten 2014. Det er mye rype og bjørn på svensk side, og på norsk side kan gjestene også fiske etter ørret, i tillegg til laks. Med tiden blir dette tilbudet kanskje utvidet.